Idrott – hälsa


Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbe­finnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har storbetydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaperom idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
• förebygga risker vid fysiska A ktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
Ur LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

Vi i förskoleklassen har idrott tillsammans med årskurs 1, en halv klass från varje.

Klicka in på vår Pedagogisk planering ‘Idrott och hälsa- förskoleklass’ utskriven 2016-08-24

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *