DAGENS MÅL- SAMARBETA, DAGENS UPPDRAG- LEKLÅDOR

Nu har vi startat vårt uppdrag att göra Leklådor- lådor med olika innehåll för olika lekar. Vi startade med 6 olika lådor som vi gemensamt röstat fram. Vi delade in oss i grupper utifrån intresse. I gruppen diskuterade och spånade vi om vad lådan skulle innehålla, vi skrev och ritade listor. Allt samlades in! Nu ska vi se hur vi ska få tag på alla saker, någon kanske har hemma, vi kan tillverka och något kanske vi kan köpa. Spännande!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Mera programering!

Idag var det dags att pröva våra nya Blue-bot. 6 blinkande skalbaggar som går att programmera. Vi arbetade i våra ”lärpar” och hjälptes åt att klara uppdragen vi fick. ”Gå fram 3 steg- gå sedan tillbaka.” ”Gå fram, sväng och sedan baklänges”. Vi testade att undvika hinder, gå på vägbana och själva göra banor Blue-boten skulle klara.


Prenumerera på nya blogginlägg

PROGRAMMERING – KODNING

          

Idag lärde vi oss kodning. Vi pratade om vad programmering är, var finns programmering. Vi lärde oss flera kodningstecken och sedan följde vi ett kodningsmönster alla tillsammans. Vi gick steg fram, bak, åt sidan, hoppade och vände- analog kodning.

Därefter arbetade vi tillsammans med vår ”lärkompis”, vi ritade egna kodningsmönster och testade sedan att följa kompisens kodningsmönster.

Vi testade även appen Bee-bot på ipaden, att koda en liten bagge längst en bana och med olika svårhetsgrad


Prenumerera på nya blogginlägg