LÄXMAPP

Nu har vi fått varsin ”läxmapp” att ha i väskan. Här kommer alla läxor ligga.

Veckans läxa är att fylla i ett papper om en film man sett. Gör det gärna tillsammans och ta med den tillbaka någon gång under nästa vecka. 

En del elever har även fått med sig små ” Läsläxor” hem, dessa är frivilliga. Man tränar att läsa högt för någon hemma flera gånger tills man känner sig säker på texten, då tar man med boken tillbaka till skolan och får chans att läsa upp den i grupp eller för en vuxen. Även de barn som ännu inte kan läsa kanske vill ta hem och träna, ge då stöd och uppmuntran som vuxen.


Prenumerera på nya blogginlägg

DAGENS MÅL- SAMARBETA, DAGENS UPPDRAG- LEKLÅDOR

Nu har vi startat vårt uppdrag att göra Leklådor- lådor med olika innehåll för olika lekar. Vi startade med 6 olika lådor som vi gemensamt röstat fram. Vi delade in oss i grupper utifrån intresse. I gruppen diskuterade och spånade vi om vad lådan skulle innehålla, vi skrev och ritade listor. Allt samlades in! Nu ska vi se hur vi ska få tag på alla saker, någon kanske har hemma, vi kan tillverka och något kanske vi kan köpa. Spännande!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Mera programering!

Idag var det dags att pröva våra nya Blue-bot. 6 blinkande skalbaggar som går att programmera. Vi arbetade i våra ”lärpar” och hjälptes åt att klara uppdragen vi fick. ”Gå fram 3 steg- gå sedan tillbaka.” ”Gå fram, sväng och sedan baklänges”. Vi testade att undvika hinder, gå på vägbana och själva göra banor Blue-boten skulle klara.


Prenumerera på nya blogginlägg