Språklig medvetenhet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ ningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
• söka information från olika källor och värdera dessa.
LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011
Se vår pedagogiska planering i Språkmedvetenhet
Pedagogisk planering ‘Språkutveckling Förskoleklass’ utskriven 2016-08-24
Vi arbetar med språkmaterialet Lyckostjärnan och URs filmserie ”Livet i Bokstavslandet”.


Bild från URs serie Bokstavslandet och Lyckostjärnans språkmaterial av Mats Wänblad och Maria Rydkvist.

VIKTEN AV HÖGLÄSNING FÖR BARN. Klicka här.

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?

LÄSårsLÄSBREV 2017 l

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *